Alle anbefalinger

Nevroprotektiv behandling

Anbefaling :  nevroprotektiv behandling Grad Nivå
Eksperimentelle nevroprotektive medikamenter bør ikke tilbys pasienter med hjerneslag utenom som ledd i godkjente kliniske studier. A 1a