Alle anbefalinger

Platehemmende behandling i akuttfasen

Anbefalinger :  platehemmende behandling i akuttfasen Grad Nivå
Pasienter med akutt hjerneinfarkt (CT har utelukket blødning) bør behandles med acetylsalisylsyre (ASA), 160-300 mg uten enterodrasjering. A 1a
Behandlingen bør starte tidligst mulig, og innen 48 t. ASA (ikke enterodrasjert) kan gis peroralt, rektalt eller via en nasogastrisk sonde. A 1a
Pasienter som får hjerneinfarkt under pågående behandling med ASA, bør gis en ekstra ladningsdose i tillegg (f.eks. ASA 250-300 mg uten enterodrasjering). D 4
Pasienter med akutt hjerneinfarkt og atrieflimmer bør behandles med ASA initialt og senere gå over til antikoagulasjonsbehandling (*). A 1a
ASA-behandling anbefales ikke de første 24 timene etter trombolytisk behandling. B 2a
Klopidogrel, tiklopidin, dipyridamol eller glykoprotein IIb-/IIIa-hemmere som behandling av akutt hjerneinfarkt har mangelfull dokumentasjon og anbefales ikke, verken alene eller i kombinasjon med ASA. A 1a
Ved ASA-intoleranse bør klopidogrel vurderes. D 4

* se anbefalinger i pkt. 3.5.4.2