Alle anbefalinger

Antikoagulasjonsbehandling i akuttfasen

Anbefalinger :  antikoagulasjonsbehandling i akuttfasen Grad Nivå
Antikoagulasjonsbehandling i terapeutiske doser anbefales ikke initialt ved akutt hjerneinfarkt. Dette gjelder alle typer antikoagulasjonsmidler. A 1a
Pasienter med akutt hjerneinfarkt og atrieflimmer bør akutt behandles med ASA (*). A 1a
Hos pasienter med atrieflimmer og små hjerneinfarkter kan som regel peroral antikoagulasjonsbehandling startes samtidig med ASA, og ASA kan seponeres så snart INR er i terapeutisk område. A 1b
Hos pasienter med atrieflimmer og store hjerneinfarkter bør kun ASA gis initialt, og peroral antikoagulasjonsbehandling bør ikke starte før etter 1 uke, når risikoen for hemorrhagisk transformering er blitt mindre. A 1b
Hos pasienter med akutt hjerneinfarkt og stor risiko for venøs tromboembolisme bør behandling med en kombinasjon av ASA og lavdose ufraksjonert heparin, lavmolekylært heparin eller heparinoider gis. A 1a
Antikoagulasjonsbehandling bør ikke gis i løpet av de første 24 timene etter trombolytisk behandling. B 2a
Pasienter som får hjerneinfarkt under pågående behandling med warfarin og er innenfor terapeutisk INR-nivå, kan vurderes for tilleggsbehandling av ASA 75 mg daglig. D 4

* se pkt. 3.5.4.1