Alle anbefalinger

Utredning og behandling av TIA

Anbefalinger :  utredning og behandling av TIA Grad Nivå
Pasienter med TIA bør akutt vurderes av legevakt/fastlege og pasienter med høy risiko for residiv/hjerneinfarkt (for eksempel ABCD2-skår 4 -7), bør innlegges som øyeblikkelig hjelp. B 2a
Pasienter med lav risiko for residiv/hjerneinfarkt (for eksempel ABCD2-skår 0-3) kan i stedet for innleggelse, utredes poliklinisk innen 48 t hvis aktuelle sykehus har etablert en slik service. B 2a
ASA 160-300 mg bør gis så raskt som mulig etter TIA og kan gis av legevakt/fastlege før CT er utført. B 2a
Pasienter med TIA bør utredes på samme måte som pasienter med akutt hjerneslag. - -
Etter TIA bør sekundærforebyggende behandling iverksettes så raskt som mulig. B 2a