Alle anbefalinger

Behandling av ustabilt hjerteinfarkt

Anbefalinger :  behandling av ustabilt hjerteinfarkt Grad Nivå
Ny CT-caput bør utføres ved progresjon av symptomer for å utelukke blødning, malignt ødem eller lillehjerneødem med hydrocephalus. - -
Systemfaktorer som kan bidra til progresjon av symptomer bør korrigeres (hypotensjon, dehydrering, hypoksi, feber, forstyrrelse i væske-, salt- eller sukkerbalanse). D 4
Antikoagulasjonsbehandling med heparin anbefales som hovedregel ikke. B 2a
Kombinasjonsbehandling med ASA og klopidogrel kan vurderes. D 4
Ved fluktuerende utfall kan trombolyse vurderes. C 3