Alle anbefalinger

Kirurgisk behandling av akutt hjerneblødning

Anbefalinger :  kirurgisk behandling av akutt hjerneblødning Grad Nivå
Pasienter med hjerneblødning bør følges nøye med en standardisert vurdering som f.eks. Glasgow Coma Scale og repeterende bildediagnostikk. - -
Pasienter med blødning i storhjernen bør som hovedregel ikke opereres. A 1b
Pasienter med cerebellær blødning med klinisk forverring bør behandles med kraniotomi. C 3
Hos pasienter med overfladisk lobær blødning kan kraniotomi vurderes. B 2b
Det bør etableres nært samarbeid mellom slagenhet og aktuell nevrokirurgisk avdeling, alternativt spesialisert slagsenter, med klare avtaler om hvilke pasienter med intracerebral blødning som bør overflyttes for nevrokirurgisk vurdering og når dette ev. bør skje. D 4