Alle anbefalinger

Medisinsk overvåkning

Anbefaling :  medisinsk overvåkning Grad Nivå
Det bør gjennomføres ikke-invasiv monitorering av hjerterytme, BT, oksygenmetning, B 2a temperatur og respirasjon de første 12-24 timene etter innleggelsen, og lenger hos ustabile pasienter. Denne overvåkningen bør skje i en slagenhet. B 2a