Alle anbefalinger

Respirasjonsproblemer

Anbefalinger :  respirasjonsproblemer Grad Nivå
Hos pasienter med normal oksygenmetning ≥95 % er rutinemessig oksygentilførsel ikke indisert. D 4
Oksygenbehandling anbefales til akutte slagpasienter med oksygenmetning <95 % med gradert oksygentilførsel til en metning på 97-99 %. B 2b
Pasienter hvor tilfredsstillende oksygenmetning ikke kan oppnås ved tilførsel av 5 l O2/min bør undersøkes ytterligere med henblikk på årsak til hypoksien. - -
Pasienter med alvorlig KOLS har risiko for CO2-retensjon ved oksygentilførsel og bør følges med regelmessige undersøkelser av blodgasser. - -