Alle anbefalinger

Væskebalanse

Anbefaling :  væskebalanse Grad Nivå
Pasienter med akutt hjerneslag bør få 1-2 liter saltvannsløsning i.v. (Ringer acetat eller 0.9 % NaCl) innleggelsesdagen, hvis det ikke foreligger ukompensert hjertesvikt. B 2a