Alle anbefalinger

Temperaturregulering

Anbefalinger :  temperaturregulering Grad Nivå
Pasienter med feber de første 24-48 t etter debut av hjerneslag bør få behandling med paracetamol til ≤37.5 grader. B 1b
Mulig infeksiøs årsak til feber bør utredes og ev. behandles. D 4