Alle anbefalinger

Regulering av blodsukker

Anbefalinger :  regulering av blodsukker Grad Nivå
Pasienter med hyperglykemi de første 24 t etter debut av hjerneslag bør få kontrollert blodsukkernivået regelmessig, dvs.minst 4 ganger første døgnet og hyppigere hos pasienter med betydelig hyperglykemi eller hypoglykemi. - -
Pasienter med hyperglykemi de første 24 t etter debut av hjerneslag bør gis insulin subkutant inntil glukosenivå er <8-10 mmol/l (mål: 6-8 mmol/l). I.v. behandling med insulin bør unngås om glukosenivået ikke er >20 mmol/l. B 1b
Pasienter med vedvarende forhøyet glukosenivå bør utredes og ev. behandles for nedsatt glukosetoleranse eller diabetes. D 4