Alle anbefalinger

Epileptiske anfall

Anbefalinger :  epileptiske anfall Grad Nivå
Hos pasienter med kun ett isolert krampeanfall i tilknytning til debut av hjerneslaget er profylakse med antiepileptika vanligvis ikke indisert. C 3
Pasienter med flere epileptiske anfall eller anfall etter akuttfasen bør som hovedregel få profylaktisk behandling med antiepileptika. C 3