Alle anbefalinger

Økt intrakranialt trykk

Anbefalinger :  økt intrakranialt trykk Grad Nivå
Behandling av økt intrakranialt trykk bør foregå i en intensivenhet. B 2b
Osmoterapi kan vurderes i påvente av kirurgisk behandling. B 1a
Aggressiv behandling av feber med antipyretika anbefales. C 3
Normalisering av hyperglykemi med i.v. insulininfusjon anbefales. C 2b
BT bør opprettholdes i nivå 160-180/90-110 mmHg. C 2b
Ved økt intrakranialt trykk bør hode og overkropp heves. D 4