Alle anbefalinger

Lungeinfeksjon

Anbefalinger :  lungeinfeksjon Grad Nivå
Klinisk svelgetest bør gjennomføres rutinemessig ved innleggelse og før oralt inntak for å redusere risiko for aspirasjon og lungeinfeksjon (*). - -
Pasienter med mulige svelgevansker bør vurderes daglig med henblikk på ev. komplikasjoner inkludert daglig måling av temperatur og ev. blodprøver. - -
Det bør gjennomføres tidlig og rask utredning ved kliniske tegn til infeksjon med CRP/leukocytter, blodkulturer ved temp >38.5 og røntgen thorax. - -
Tidlig mobilisering anbefales for å redusere risiko for lungeinfeksjoner. B 2a
Ved tegn til lungeinfeksjon bør det raskt startes behandling med i.v. antibiotika etter sykehusets rutiner i 7-10 dager og med varighet minst i ett døgn etter normalisering av feber og infeksjonsparametre. D 4
Det bør gis febersenkende behandling med paracetamol. D 4
Det bør vurderes å gi ekstratilførsel av væske i.v. for å unngå dehydrering. D 4

* se kapittel 3.8.9 Svelgevansker i akuttfasen og 6.8 Test av svelgefunksjonen