Alle anbefalinger

Urinveisinfeksjon

Anbefalinger :  urinveisinfeksjon Grad Nivå
Ved urinveisinfeksjon (UVI) bør utredning inkludert blærescanning gjennomføres for å avklare om det foreligger blærefunksjonsforstyrrelse, spesielt retensjon (*). - -
Ved retensjon bør intermitterende kateterisering iverksettes. D 4
Permanent blærekateter bør unngås. B 2a
Ved tegn til UVI bør bakteriologisk undersøkelse gjennomføres før oppstart av antibiotika. - -
Pasienter med UVI bør være godt hydrert. D 4

* se kapittel 5.4.8 Eliminasjon