Alle anbefalinger

Venøs tromboembolisme

Anbefalinger :  venøs tromboembolisme Grad Nivå
Lavdose heparin bør gis til immobiliserte pasienter, pasienter med uttalte pareser og pasienter med samtidig kreftsykdom, trombofili eller tidligere dyp venetrombose (DVT). Lavdose heparin kan gis i kombinasjon med ASA. A 1a
ASA er mindre effektiv enn antikoagulasjonsbehandling, og anbefales ikke brukt alene som profylakse hvis risikoen for venøs tromboembolisme anses for å være stor. A 1a
Tidlig mobilisering anbefales for å redusere risiko for DVT. B 2a
Kompresjonsstrømper bør som hovedregel ikke benyttes som profylakse mot DVT. B 1b
Kompresjonsstrømper kan vurderes til pasienter som ikke kan få medikamentell antitrombotisk behandling. D 4
Behandling ved påvist DVT og/eller lungeemboli hos pasienter med hjerneinfarkt bør følge de generelle behandlingsanbefalinger for disse tilstandene. D 4
Ved påvist DVT og/eller lungeemboli hos pasienter med hjerneblødning må individuell vurdering gjøres med henblikk på når antikoagulasjon bør starte. D 4