Alle anbefalinger

Skuldersmerter

Anbefalinger :  skuldersmerter Grad Nivå
Alle som pleier/hjelper/trener pasienter med armparese bør få opplæring i varsom håndtering av armen for å unngå skade på skulderleddet. C 3
Drag i armen eller vridning av armen bør unngås. Passive bevegelser bør utføres med forsiktighet, og abduksjon over 90 grader i skulderleddet bør unngås. C 3
Funksjonell elektrisk stimulering, strapping og/eller slynge kan vurderes ved risiko for subluksasjon eller ved utvikling av skuldersmerter. C 1b
Behandling med botulinumtoksin A kan forsøkes ved spastisk smertefull skulder. B 1b
Pasienter med skuldersmerter bør behandles med analgetika som paracetamol for å dempe smertene. D 4
Pasienter med skuldersmerter kan i tillegg til analgetika vurderes for behandling med antiflogistika og ev. steroider kombinert med øvelser. C 3