Alle anbefalinger

Agitasjon/delir

Anbefalinger :  agitasjon/delir Grad Nivå
Ved akutt delir bør en systematisk undersøkelse gjennomføres for å identifisere ev. utløsende årsaker utenom hjerneslaget. - -
Ved akutt delir bør det etableres et trygt og forutsigbart miljø rundt pasienten. C 3
Medikamentell behandling bør begrenses, men kan benyttes ved stor uro, aggresjon og utagering med psykotiske symptomer. C 3