Alle anbefalinger

Tidlig mobilisering og trening

Anbefalinger :  tidlig mobilisering og trening Grad Nivå
Effektiv slagbehandling forutsetter et godt tverrfaglig teamsamarbeid. B 2a
Alle slagpasienter bør raskt mobiliseres ut av seng, og alle i det tverrfaglige teamet bør bidra til at pasienten mobiliseres så tidlig og så ofte som mulig. B 2a
Alle pasienter bør vurderes av et tverrfaglig team som tidlig bør starte utredning, definere mål og starte oppgaverelatert trening tilpasset den enkelte pasients funksjonsnivå. B 2a