Alle anbefalinger

Sekundærforebygging ved hjerneblødning

Anbefalinger :  sekundærforebygging ved hjerneblødning Grad Nivå
Pasienter med gjennomgått hjerneblødning bør tilbys BT-senkende behandling.(*) A 1a
Pasienter med gjennomgått hjerneblødning bør ha et kosthold med mye frukt og grønnsaker (**). B 2b
Pasienter med gjennomgått hjerneblødning bør unngå høyt alkoholforbruk (***). B 2a

* se også kapittel 4.4 Blodtrykssenkende behandling

** se også kapittel 4.8.2 Kost

*** se også kapittel 4.8.3 Alkohol