Alle anbefalinger

Platehemmende behandling

Anbefalinger :  platehemmende behandling Grad Nivå
Pasienter med hjerneinfarkt eller TIA uten en kardial årsak som gir indikasjon for antikoagulasjonsbehandling, bør få platehemmende behandling. A 1a
Kombinasjonsbehandling med ASA og dipyridamol eller monoterapi med klopidogrel anbefales som likeverdige førstevalg ved platehemmende behandling i sekundærforebygging etter hjerneinfarkt og TIA. A 1b
Dersom kombinasjonsbehandlingen ASA og dipyridamol velges, så anbefales ASA 75 mg x1 og dipyridamol 200 mg x2 i slow-release formulering eller kombinasjonstablett med ASA 25 mg og dipyridamol 200 mg x2 i slow release formulering. A 1a
Dersom klopidogrel velges, så anbefales 75 mg x1. A 1a
Klopidogrel 75 mg anbefales ved intoleranse for ASA og/eller dipyridamol. A 1a
ASA 75 mg som monoterapi anbefales ved intoleranse for eller bivirkninger av både klopidogrel og dipyridamol. A 1a
Pasienter med residiv av hjerneinfarkt eller TIA under pågående platehemmende behandling bør utredes på nytt vedrørende etiologi og risikofaktorer. D 4