Alle anbefalinger

Atrieflimmer

Anbefalinger :  atrieflimmer Grad Nivå
Pasienter med atrieflimmer bør risikostratifiseres ved hjelp av skåringsverktøy som f.eks. CHADS2. - -
Pasienter med atrieflimmer og høy risiko for tromboemboliske komplikasjoner (CHADS2-skår >2) bør få antikoagulasjons-behandling. A 1a
Pasienter med atrieflimmer og moderat risiko for tromboemboliske komplikasjoner (CHADS2-skår 1) bør få antitrombotisk behandling, enten antikoagulasjon eller platehemmende behandling. B 1a
Pasienter med atrieflimmer og lav risiko for tromboemboliske komplikasjoner (CHADS2-skår 0) bør få platehemmende behandling med ASA 75 mg. B 1a
Pasienter med atrieflimmer og hjerneinfarkt eller TIA bør få antikoagulasjonsbehandling med warfarin (uavhengig av CHADS2-skår). A 1a
Pasienter med atrieflimmer og hjerneinfarkt eller TIA med kontraindikasjoner mot antikoagulasjon bør få platehemmende behandling med ASA/dipyridamol eller klopidogrel. A 1b