Alle anbefalinger

Akutt hjerteinfarkt

Anbefalinger :  akutt hjerteinfarkt Grad Nivå
Pasienter med akutt hjerneinfarkt eller TIA i forbindelse med akutt hjerteinfarkt bør initialt få antikoagulasjon med lav molekylært heparin ev. kombinert med acetylsalisylsyre (ASA) og klopidogrel. C 3
Pasienter med sannsynlig kardial emboli etter ferskt hjerteinfarkt bør behandles med antikoagulasjon kombinert med ASA i minimum 3 md. C 3