Alle anbefalinger

Hjertesvikt

Anbefalinger :  hjertesvikt Grad Nivå
Pasienter med hjerneinfarkt eller TIA som også har hjertesvikt bør som førstevalg behandles med kombinasjonen ASA og dipyridamol eller klopidogrel framfor antikoagulasjon. B 1b
Hos pasienter med hjertesvikt som har hatt hjerneinfarkt eller TIA kan antikoagulasjon vurderes spesielt hvis det foreligger tilleggsfaktorer som alvorlig dyskinese (EF <30 %), trombe i venstre ventrikkel eller nye hjerneinfarkter pågående platehemmerbehandling. C 3