Alle anbefalinger

Mekaniske og biologiske klaffeproteser

Anbefalinger :  mekaniske og biologiske klaffeproteser Grad Nivå
Pasienter med hjerneinfarkt eller TIA og som har hjerteklaffeproteser (mekaniske og biologiske) bør utredes raskt med ekkokardiografi og hvis mulig også transøsofagal ekkokardiografi. - -
Pasienter med hjerneinfarkt eller TIA og som har mekaniske klaffeproteser bør få en kombinasjonsbehandling med warfarin og ASA hvis hjerneinfarkt eller TIA har oppstått på adekvat INR. C 3
Pasienter med hjerneinfarkt eller TIA og som har biologiske klaffeproteser bør behandles med platehemmere dvs. ASA kombinert med dipyridamol eller alternativt klopidogrel. D 4