Alle anbefalinger

Lipidsenkende behandling

Anbefalinger :  lipidsenkende behandling Grad Nivå
Alle pasienter med hjerneinfarkt eller TIA bør få råd og veiledning om endring i levevaner som kan påvirke lipidprofilen i gunstig retning, slik som økt mosjon, kostendringer og vektreduksjon ved overvekt (*). C 3
Behandlingsgrenser: Det finnes ingen klare behandlingsgrenser, men alle pasienter med hjerneinfarkt A 1a eller TIA med LDL >2,0 mmol/l bør tilbys statinbehandling hvis ikke kontraindisert. A 1a
Hos eldre pasienter >80 år er dokumentasjonen vedrørende statinbehandling relativt svak, og individuell vurdering bør foretas. D 4
Behandlingsmål: Behandlingsmål for lipidsenkende behandling etter hjerneinfarkt eller TIA bør være A 1a LDL <2,0 mmol/l hvis dette kan oppnås uten bivirkninger. A 1a
Hos pasienter med meget høy samlet kardiovaskulær risiko inkludert diabetikere, kan lavere behandlingsmål vurderes (**). B 1b
Hos pasienter med bivirkning av statinbehandling kan doseringen reduseres til den dosen som tolereres for å unngå seponering. B 2b
Pasienter som behandles med et statin når de får hjerneinfarkt eller TIA, bør kontinuere behandlingen gjennom hele akuttfasen (ev. via nasogastrisk sonde). A 1b

* se også kapittel 4.8 Levevaner

** se kapittel 4.6 Behandling ved diabetes mellitus