Alle anbefalinger

Diabetes mellitus

Anbefalinger :  diabetes mellitus Grad Nivå
Pasienter med hjerneslag eller TIA som har diabetes mellitus bør få intensiv BT-senkende behandling som inkluderer en ACE-hemmer eller ARB med mål <130/80 mmHg hvis det ikke gir alvorlige bivirkninger. A 1a
Statinbehandling anbefales til alle pasienter med diabetes og hjerneinfarkt eller TIA. Behandlingsmålet bør være LDL <1,8 mmol/l hvis det ikke gir alvorlige bivirkninger. A 1b
God glukosekontroll med HbA1c <≤7 % anbefales. A 1b
Det bør gis veiledning vedrørende fysisk aktivitet, vekt og kosthold. D 4