Alle anbefalinger

Primærforebygging ved karotisstenose

Anbefalinger :  primærforebygging ved karotisstenose Grad Nivå
Karotisendarterektomi (CEA) anbefales ikke hos personer med signifikant karotisstenose som ikke har hatt symptomer på hjerneinfarkt eller TIA. A 1a
CEA kan vurderes på individuell basis hos selekterte personer med stenosegrad 60-99 % og høy risiko for hjerneinfarkt, forutsatt komplikasjonsrate <3 %. B 1a
Statinbehandling bør benyttes hos personer med asymptomatiske karotisstenoser. B 1a
ASA 75mgx1 anbefales til personer med signifikante asymptomatiske karotisstenoser. D 4