Alle anbefalinger

Sekundærforebygging ved karotisstenose

Anbefalinger :  sekundærforebygging ved karotisstenose Grad Nivå
Karotisendarterektomi (CEA) anbefales hos pasienter med hjerneinfarkt eller TIA med mild til moderat sekvele lokalisert til fremre kretsløp med stenosegrad ≥70 % i korresponderende karotisarterie. A 1a
Ved stenosegrad 50-69 % kan CEA anbefales hos selekterte pasienter etter individuell vurdering. A 1a
CEA anbefales ikke ved stenosegrad <50 %. A 1a
CEA bør utføres innen 2 uker etter debut av hjerneinfarkt eller TIA. A 1a
Sykehus som utfører CEA bør systematisk registrere peri- og postoperative komplikasjoner for å sikre at komplikasjonsfrekvensen ligger på et lavt nivå. D 4
Endovaskulær behandling anbefales ikke på rutinebasis, men kan vurderes som et alternativ hos pasienter hvor det foreligger klare kontraindikasjoner mot åpen kirurgi. B 1a
Pasienter med symptomatisk karotisstenose bør få råd om levevaner og medikamentell (antitrombotisk, kolesterolsenkende og antihypertensiv) behandling i tråd med generelle retningslinjer for sekundærforebygging ved hjerneinfarkt og TIA. D 4