Alle anbefalinger

Røyking

Anbefalinger :  røyking Grad Nivå
Alle pasienter med hjerneslag eller TIA som røyker bør sterkt anbefales å slutte. B 2a
Nikotinerstatningspreparater eller andre røykeavvenningspreparater og strukturert oppfølging bør tilbys. A 1a
Pasienter som ønsker å slutte med røyking, bør oppfordres til å benytte Røyketelefonen for råd og veiledning. B 2a