Alle anbefalinger

Rehabiliteringsavdeling i sykehus

Anbefalinger :  rehabiliteringsavdeling i sykehus Grad Nivå
Pasienter med hjerneslag som har behov for rehabilitering i sykehus i forlengelse av akuttoppholdet, bør få tilbud om innleggelse i en rehabiliteringsavdeling. A 1a
Rehabilitering av pasienter med hjerneslag som er innlagt bør organiseres slik at pasientene samles i en enhet i avdelingen. A 1a
Rehabiliteringsavdelingen bør ha spesiell kompetanse på rehabilitering av pasienter med slag, og gi tilbud om innleggelse (døgn eller dag), poliklinikk og ambulante tjenester, og kunne formidle kunnskap og kompetanse til kommunehelsetjenesten, samt informasjon og opplæring til pasienter og pårørende. D 4
I hver helseregion bør det være en rehabiliteringsavdeling som har kompetanse og kapasitet til å gi et rehabiliteringstilbud til pasienter med sjeldne og kompliserte funksjonsutfall. D 4