Alle anbefalinger

Private rehabiliteringsinstitusjoner

Anbefalinger :  private rehabiliteringsinstitusjoner Grad Nivå
Pasienter med moderat funksjonssvikt etter hjerneslag og med behov for opptrening som ikke kan løses lokalt eller mens pasienten bor hjemme, kan vurderes med henblikk på opptrening i private rehabiliteringsinstitusjoner eller helsesportssentra. D 4
Private rehabiliteringsinstitusjoner som mottar slagrammede bør ha tilstrekkelig bemanning og ha spesiell fagkompetanse i forhold til denne pasientgruppen. D 4