Alle anbefalinger

Hjelpemidler

Anbefaling :  hjelpemidler Grad Nivå
Alle slagrammede som kan ha rett til hjelpemidler i henhold til folketrygdloven, bør få tilbud om kartlegging av behov og bistand til anskaffelse av hjelpemidler som en del av rehabiliteringen. D 4