Alle anbefalinger

Samhandling

Anbefalinger :  samhandling Grad Nivå
Samhandling mellom forvaltningsnivåene kan ha sin basis i overordnede samhandlingsavtaler som er tilpasset de lokale forholdene. D 4
I forbindelse med utskriving fra sykehus etter et hjerneslag bør det sikres at all relevant informasjon vedrørende pasienten, planer for videre rehabilitering og videre oppfølging er på plass, og at neste ledd i behandlingskjeden er klar til å overta. A 1a
Alle pasienter med hjerneslag bør få tilbud om kontakt med kommunens rehabiliteringstjeneste. D 4
Kommunene bør ha rutiner som sikrer samhandling mellom alle aktørene på 1. linjenivå (innad i kommunen) og med de relevante aktørene på andre nivåer. Individuell plan er et godt verktøy for å sikre samhandling. D 4