Alle anbefalinger

Tester og kartleggingsverktøy ved hjerneslag

Anbefaling :  tester og kartleggingsverktøy ved hjerneslag Grad Nivå
Ved slagrehabilitering bør det benyttes internasjonalt anerkjente og vanlig brukte tester både for kartlegging og for evaluering av tiltak. - -