Alle anbefalinger

Målsetting og rehabiliteringsplan

Anbefaling :  målsetting og rehabiliteringsplan Grad Nivå
Rehabiliteringsmål bør defineres i en rehabiliteringsplan, og bør utarbeides sammen med pasient og pårørende basert på en omfattende tverrfaglig vurdering. C 3