Alle anbefalinger

Møter med bruker og pårørende

Anbefalinger :  møter med bruker og pårørende Grad Nivå
Både den slagrammede og de pårørende bør involveres tidlig i rehabiliteringsprosessen. D 4
Regelmessige møter med et tverrfaglig team bør etableres så lenge den slagrammede har behov for det. D 4
Pårørende som har omorgsoppgaver overfor en slagrammet bør få støtte fra hjelpeapparatet i form av informasjon, veiledning og avlastning. D 4