Alle anbefalinger

Individuell plan

Anbefaling :  individuell plan Grad Nivå
Alle pasienter som har hatt hjerneslag og som vil ha behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosialtjenester, skal informeres om retten til individuell plan (lovhjemmel), og arbeidet med individuell plan bør påbegynnes så tidlig som mulig når det er aktuelt. D 4