Alle anbefalinger

Evaluering av tiltak i rehabiliteringsforløpet

Anbefalinger :  evaluering av tiltak i rehabiliteringsforløpet Grad Nivå
Systematisk evaluering av tiltak bør gjennomføres regelmessig så lenge rehabiliteringsprosessen varer. D 4
Hvis evaluering av tiltak ikke viser ønsket resultat bør rehabiliteringsstrategien justeres. D 4