Alle anbefalinger

Rehabiliteringstilbud i senfasen

Anbefalinger :  rehabiliteringstilbud i senfasen Grad Nivå
Hjemmeboende personer med hjerneslag som har stabil funksjonsvikt etter initial rehabilitering bør etter 6-12 md. få vurdert sitt funksjonsnivå og om de kan ha nytte av videre rehabilitering. Ev. videre rehabilitering bør knyttes opp mot konkrete og realistiske mål. B 1a
Hjemmeboende personer som har utfall/funksjonssvikt mer enn ett år etter hjerneslaget, bør ved behov vurderes med henblikk på vedlikeholdstrening for å opprettholde ervervet funksjon. D 4
Slagrammedes pårørende bør ved behov få tilbud om veiledning/oppfølging også i senfasen. D 4
Spesialisthelsetjenesten bør i senfasen ved behov gi et tilbud som omfatter vurdering av funksjonsnivå, revurdering av målsettinger og rådgivning til den slagrammede og pårørende, og ev. til kommunehelsetjenesten. D 4