Alle anbefalinger

Trening ved motoriske problemer

Anbefalinger :  trening ved motoriske problemer Grad Nivå
Pasienter med motoriske problemer bør få intensiv oppgaverelatert trening som bør starte raskt etter slaget. A 1a
Alt personalet i kontakt med pasienten bør bidra til oppgaverelatert trening i forbindelse med daglige gjøremål kombinert med fysioterapi og ergoterapi. A 1a
Pasienter med pareser bør få spesifikk trening av muskelstyrke kombinert med oppgaverelatert trening for å bedre motorisk funksjon. A 1a