Alle anbefalinger

Forbygging og behandling av kontrakturer

 Anbefalinger :  forbygging og behandling av kontrakturer Grad Nivå
Posisjonering av paretisk arm bør vurderes hos pasienter som har risiko for kontrakturutvikling. C 1b
Tøyning og/eller ortoser kan vurderes som ledd i forebygging av kontrakturer. D 4