Alle anbefalinger

Behandling av sentral smerte

Anbefalinger :  behandling av sentral smerte Grad Nivå
Ved sentral smerte etter hjerneslag anbefales behandling med amitryptilin, pregasalin eller gabapentin. B 1a
Transcutan nervestimulering (TNS) kan forsøkes hos pasienter med bevart sensibilitet. C 1b