Alle anbefalinger

Forflytning

Anbefaling :  forflytning Grad Nivå
Oppgaverelatert trening bør tilbys slagpasienter med problemer med å forflytte seg og reise seg til stående. A 1a