Alle anbefalinger

Trening av armfunksjonen

Anbefalinger :  trening av armfunksjonen Grad Nivå
Oppgaverelatert trening bør tilbys slagpasienter med redusert armfunksjon. A 1a
Personer som har liten til moderat reduksjon i armfunksjon 3-9 md. etter hjerneslaget bør vurderes for Constraint Induced Movement Therapy (CIMT). C 1b
Bilateral armtrening bør tilbys slagpasienter med redusert armfunksjon. A 1a