Alle anbefalinger

Sensibilitet

Anbefalinger :  sensibilitet Grad Nivå
Det kan ikke anbefales bestemte former for spesifikk trening ved sensibilitetsforstyrrelser. B 2a
Pasienter med uttalte sensoriske forstyrrelser bør få instruksjon/opplæring for å redusere risiko for skade av affisert side/ekstremitet. D 4