Alle anbefalinger

Behandling av spastisitet

Anbefalinger :  behandling av spastisitet Grad Nivå
Ved spastisitet som begrenser funksjonsevne, gir smerte eller ubehag bør behandling med botulinumtoksin A vurderes. B 1a
Behandling med botulinumtoksin A bør kombineres med øvelser og tøyning. C 3
Behandling med orale anti-spastiske medikamenter bør benyttes med forsiktighet da effekten vanligvis er liten og bivirkninger forkommer hyppig. B 1b
Mild til moderat spastisitet uten funksjonshemmende eller pleiemessige konsekvenser bør vanligvis ikke behandles. D 4