Alle anbefalinger

Oppmerksomhets- og konsentrasjonsvansker

Anbefalinger :  oppmerksomhets- og konsentrasjonsvansker Grad Nivå
Pasienter som blir lett distrahert eller har vansker med oppmerksomhet bør utredes nærmere med tanke på delt oppmerksomhet og evnen til å opprettholde fokus. D 4
For pasienter med oppmerksomhetsvansker anbefales generell stimulering med hyppige pauser. D 4
For pasienter som skal tilbake i arbeid, anbefales god planlegging og oppfølging med tanke på ev. redusert jobb og tilpasninger som hyppige pauser i forbindelse med aktiviteter, og reduksjon av bakgrunnsstøy. D 4
Terapeutisk intervensjon i form av eksempelvis PC-trening kan vurderes for å øke våkenhetsnivået og for å bedre oppmerksomheten. C 1a