Alle anbefalinger

Hukommelsesvansker

Anbefalinger :  hukommelsesvansker Grad Nivå
Pasienter med hukommelsesvansker bør utredes for å finne sterke sider eksempelvis visuell hukommelse vs. auditiv hukommelse. D 4
Pasienter med hukommelsesvansker bør få opplæring i kompensatoriske teknikker og hjelpemidler slik som elektroniske dagbøker, dagsplaner, og ev. auditive alarmer. D 4
Pasienter med hukommelsesproblemer kan oppfordres til ”aktiv” trening av hukommelsen. D 4