Alle anbefalinger

Eksekutive funksjoner

Anbefalinger :  eksekutive funksjoner Grad Nivå
Pasienter som synes å ha tilstrekkelige evner til å utføre komplekse aktiviteter, men ikke er i stand til å organisere oppgavene, bør utredes med tanke på svikt i eksekutive funksjoner. D 4
Personer med svikt i eksekutive funksjoner bør få opplæring i bruk av kompenserende teknikker som bruk av ”huskedagbok”/elektronisk dagbok eller nedskrevne sjekklister for å kunne utføre daglige aktiviteter. C 1b